مجلّه شعر و موسیقی ایرانی شکنج | درباره ما
تماس با ما | آرشیو
برچسب شعر وموسیقی - شکنج - مجلّه شعر و موسیقی ایرانی

شکنج - مجلّه شعر و موسیقی ایرانی

28 اسفند 1395 ساعت 09:25 ق.ظ

لباس کوچ تنت کن ...


لباس کوچ تنت کن ، بهار مشکوکی ست

بگیر دست مرا ، روزگار مشکوکی ست


تمام پنجره ها رو به قبله خوابیدند

اگر غلط نکنم انتظار مشکوکی ست

 
ادامه مطلب

21 مرداد 1394 ساعت 04:13 ب.ظ

تو نیز دغدغه ات از دقایقت پیداست...


تو آسمانی ومن ریشه در زمین دارم
 همیشه فاصله ای هست-داد ازاین دارم


قبول کن که گذشته ست کار من از اشک

که سال هاست به تنهایی ام یقین دارم


تو نیز دغدغه ات از دقایقت پیداست

مرا ببخش اگر چشم نکته بین دارم

 
ادامه مطلب

4 مرداد 1394 ساعت 08:40 ق.ظ

تو دیگر خوب نخواهی شدتا آخر عمر
درگیر من خواهی بود
و تظاهر می کنی که نیستی

مقایسه تو را
از پا در خواهد آورد

من
می دانم به کجای قلبت
شلیک کرده ام
 

ادامه مطلب